Njoftim për studentët e Masterit Shkencor, Fakulteti i Drejtësisë