Thirrje për Aplikime, Drejtuar Studentëve të Fakultetit të Drejtësisë