Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MASR, njofton të gjithë studentet që në datën 30 Qershor 2021, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhës Angleze