Aktivitet informues mbi aplikimet për programin e shkëmbimit Global UGrad.