Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MASR, njofton te gjithë studentet që në datën 29 Janar 2021, ora 13:00, zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze