Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton të gjithë studentët që në datën 17 Korrik 2020, ora 16:00, zhvillohet testi ndërkombetar të gjuhës Angleze