Banka e Shqipërisë, Çmimi i Guvernatorit për diplomën më të mirë 2020