Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 04 Qershor 2020, ora 16:00, zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze