Vendim Senati Akademik nr 172, datë 26.05.2020 "Për miratimin e mbylljes së procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" për vitin akademik 2019-2020"