Vendim Rektorati nr 171, datë 20.05.2020 "Për miratimin e rregullores për masat sanitare për minimizimin e riskut nga COVID-19"