Vendimi i Senatit nr. 155, datë 03.04.2020 "Për miratimin e proçesit mësimor on-line në USH "Luigj Gurakuqi" në situaten COVID-19"