Urdhëri nr. 154, datë 02.04.2020, për një ndryshim të urdhërit nr. 153 datë 20.03.2020 "Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"