Vendimi Bordit të Administrimit nr. 410, datë 12.12.2019 "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"