Mundësi punësimi për pedagogë të brendshëm në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në departamentin e matematikës dhe informatikes, departamentin e infermierisë, viti akademik 2019-2020