Mundësi punësimi për pedagogë të brendshëm në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në departamentin e mësuesisë, departamentin e psikologjisë dhe punës sociale si dhe në departamentin e edukimit fizik e sporteve, viti akademik 2019-2020