Fushatë depistimi falas për matjen e glicemisë, në kuadër të muajit të sensibilizimit për sëmundjen e diabetit.