Takim informues mbi studimet e larta në Francë, më 18 tetor 2019, ora 13:00.