ELTA Albania, organizon konferencën e saj rajonale në Shkodër, më 19 tetor 2019 pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, ora 10:00-14:30.