Vendimi nr. 33 datë 09.10.2019, "Për miratimin e datave të konkurseve të pranimit në programet e ciklit të parë të studimeve (Bachelor), raundi i tretë, viti akademik 2019-2020"