Kandidatët që aplikojnë për fakultet të dytë në programet e studimit MP dhe MSH