Aplikimet e studentëve për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019 do të bëhen pranë Rektoratit të Universitetit, nga data 19.10.2018-19.11.2018, ora 9 00-15 00.