Aplikimi online për ciklin e dytë të studimeve MSH dhe MP, në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi, viti akademik 2019-2020