Ftesë në UNISHK, alumni event - "Takim me studentët e diplomuar në vite"