Kandidatët që aplikojnë për transferim studimesh në programin e studimit Master Profesional në Gjuhën Gjermane.