Listat e aplikantëve për fakultet të dytë, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), viti akademik 2019-2020