Vendim "Për miratimin e datave të konkurseve të pranimit në raundin e dytë në programet e ciklit të parë të studimeve (Bachelor), viti akademik 2019-2020"