Listat paraprake të fituesve për aplikantët nga trojet, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), viti akademik 2019-2020