Rezultatet e konkursit të kandidatëve në ciklin e parë të studimeve Bachelor në programet e studimit, Edukim Fizik e Sporte, Pikturë e Grafikë, Pedagogji Muzikore, viti akademik 2019-2020.