Vendim për ndërrimin e datës së provimit të lëndës: Teori të përgjithshme të komunikimit, moduli 2 Kursi 1, programi i studimit Gazetari-Komunikim.