Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FSHN.