Departamenti i Arteve organizon ekspozitën vjetore me punimet më të mira të studentëve të programit të studimit “Pikturë dhe Grafikë”.