Bursa studimi të ofruara nga MAECI pranë institucioneve italiane për vitin akademik 2019-2020.