Konkurset e pranimit Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe Grafikë dhe Pedagogji Muzikore, raundi i dytë, viti akademik 2023-2024