Konkurset e pranimit Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe Grafikë dhe Pedagogji Muzikore, për kandidatet nga trojet dhe për fakultet të dyte, viti akademik 2023-2024