Fakulteti Juridik i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" oraganizon leksionin e hapur që do të drejtohet nga ish-Presidenti i Shqiperise z.Alfred Moisiu