Thirrje për ngritjen e grupit të punës të Sigurimin të Cilësisë së Universitetit të Shkodrës „Luigj Gurakuqi“