LAJMËRIM PËR PEDGOGËT E FAKULTETIT EKONOMIK BURSA MËSIMDHËNIE NË KUADËR TE PROGRAMIT CEEPUS PËR VITIN AKADEMIK 2023 - 2024