LAJMËRIM PËR STUDENTËT E VITEVE TË PARA DHE TË DYTA TË NIVELIT BACHELOR PËR BURSA STUDIMI NË KUADËR TE PROGRAMIT CEEPUS PËR VITIN AKADEMIK 2023 - 2024