Në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Thirrja nr. VIII në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" do të zhvillohet një sesion informues në datë 15 Maj ora 10:30 në Auditorin A1 të Fakultetit Ekonomik.