Njoftime

Anëtarësimi i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" në Agjensinë Universitare të Frankofonisë.

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" anëtarësohet në  Agjensinë Universitare  të Frankofonisë. Në këtë mënyrë,Universiteti i Shkodrës bëhet pjesë…

Master of Science in Applied Economics Realise your highest aspirations with a leading global university. NTU.
Njoftim për organizimin e ceremonisë së akordimit të bursave Alsar.

Ditën e mërkurë, datë 04.03.2020, ora 12:00, në sallën e konferencave të Fakultetit Ekonomik, do të zhvillohet ceremonia e akordimit të bursave Alsar…

Vendimi Nr.110 date 20.02.2020 "Për një ndryshim në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.277, datë 14.08.2019"

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve, me mesataren e ponderuar mbi 6, me apo pa provime të mbartura, janë përfitues të…

Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikes

Programi Master dhe Internship (MIP) është krijuar në vitin 2016 nga Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), për t’u ofruar profesionistëve…

Njoftim për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të stakeholdersave në Konferencën Finale që do të zhvillohet më 10 - 13 mars 2020 në Nova Gorica, Slloveni.

Në kuadër të aktivitetit të radhës të projektit INTERREG "FOST INNO" që lidhet me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të stakeholdersave në Konferencën…

CALL FOR PAPER INTERNATIONAL COMMUNICATIONS STUDENTS CONGRESS 2020 Content Creation and Collaborative Thinking in Media

Maltepe University Faculty of Communication, are proud to announce that we are hosting the 8th Maltepe University International Student Congress…

Visegrad Scholarship Program, study in Central Europe

Why to study at a university in the Visegrad region?
The Visegrad region is becoming an increasingly popular destination for international study.…

Vendimi nr. 03, datë 24.01.2020 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR

Bordi i Akreditimit, bazuar në Ligjin Nr. 80, datë 17.09.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në…

Departamenti i Infermierisë , organizon Konferencën II Shkencore Mbarëkombëtare të Shkencave Mjekësore Teknike “Edukimi, manipulimi dhe teknikat e avancuara në shkencat mjekësore teknike”, më 05-06 qershor.

KONFERENCA II SHKENCORE MBARËKOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE.

Thirrja e parë.

“Edukimi, manipulimi dhe teknikat e avancuara në shkencat…

Vendimi Senatit Akademik nr. 80, datë 07.02.2020 ''Për një shtesë në vendimin nr. 253, datë 17.07.2019"
Italian language program, Lecce Summer 2020
TÜRKİYE SCHOLARSHIPS 2020 APPLICATIONS

Turkey’s government-funded scholarship program has provided scholarship opportunities to students and researchers from around the world for decades…

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 40/1, datë 24.01.2020 "Për mosmiratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"
Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 40, datë 24.01.2020 "Për miratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"
Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 39/1, datë 24.01.2020 "Për mosmiratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"
Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 39, datë 24.01.2020 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"
Vendimi Bordit të Administrimit nr. 410/1, datë 24.01.2020 "Për mosmiratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"
Vendimi Bordit të Administrimit nr. 424, datë 28.12.2019 "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"
Scholarships for German language courses in Bavaria 2020.

Scholarship offerd by the Free State of Bavaria for German language courses in 2020. The scholarships include tuition fees, accommodation and meals.