Njoftime

Njoftim i Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” drejtuar Studentëve për kërkesën nr.119 datë 14.01.2019

Bashkangjitur gjeni kërkesën e nr.199 datë 14.01.2019 si dhe kthim përgjigjen nr 119/1 Prot datë 23/012019.

 

University School of Croatian Language and Culture 2019 summer course scholarship

The University of Zagreb offers one (1) scholarship for the University School of Croatian Language and Culture 2019. The School will be held in Zagreb…

ECAPITAL CULTURE – Start up School– III Edition – SPRING 2019

Fondazione Marche, Marche Region, Chamber of Commerce of Ancona, Università Politecnica delle Marche and City of Ancona present the Call for ideas for…

Symposium of Biology Students in Europe
LEAD Albania Program për Përvojë dhe Zhvillim Lidershipi

Programi

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2020”. Ky program është konceptuar sipas…

Graz International Summer School Seggau, 2019 - “RADICAL (DIS)ENGAGEMENT: STATE – SOCIETY – RELIGION”

The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines and all levels…

Deklaratë për shtyp e Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Lugj Gurakuqi"

Bashkangjitur gjeni deklaratën e Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Lugj Gurakuqi"

Njoftim i Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për shtyrjen e sezonit të riprovimeve të Dimrit për sistemin Bachelor dhe Master

Bazuar në kërkesën e studentëve për anullimin e datave të riprovimeve nr. 39 Prot datë 08.01.2019, Rektorati i Universitetit të Shkodrës "Luigj…

Njoftim mbi pagesat e bursave për studentët e ekselencës në USH, datë 08.01.2018, viti akademik 2018-2019

Jeni të lutur të paraqiteni pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, për të dorëzuar numrin tuaj të llogarisë IBAN, në mënyrë…

Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të dytë të studimit, me kohë të plotë

Bashkangjitur gjeni deklaratën dhe formularin e aplikantëve për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit.

Scholarships offered by University of Messina, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Messina, Italy in collaboration with the University of Shkodra…

Lista e studentëve për përjashtim nga tarifa, viti akademik 2018-2019, datë 26.12.2018
Njoftim: "Kthim përgjigjeje kërkesës së studentëve të Këshillit Studentor të USH-së"

Bashkëngjitur gjeni kërkesën drejtuar Rektorit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Z. Adem Bekteshi, për dijeni të dekanateve të…

Scholarship offered by University of Camerino, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, University of Camerino, Italy in collaboration with the University of Shkodra…

Me datën 18 dhjetor 2018, në orën 11.00, Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, do të organizojnë Ditën Kombëtare Informuese Erasmus+. Ky aktivitet do të zhvillohet në ambientet e Bibliotekës së USH-së

Në kuadër të fushatës promovuese për thirrjet e reja për aplikime në Programin Erasmus+, Zyra Kombëtare Erasmus+ në bashkëpunim me Universitetin e…

Summer school in Budapest 2019. Democracy, rule of low, constitutional identity.
Stipendium Hungaricum Scholarship Programme 2019-2020

Thousands of students from all around the world apply for higher educational studies in Hungary each year. The number of Stipendium Hungaricum…

Me datën 14.12.2018, ditën e Premte, ora 11:00 në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” promovohet vëllimi III i romanit “Secili çmendet simbas mënyrës së vet” të autorit Stefan Çapaliku.

Vëllimi i tretë i romanit "Secili çmendet simbas mënyrës së vet" merret me periudhën 1991-1997, postkomunizmin shqiptar. Ai zbërthen në detaj thënien…

Job Opportunity at Popova Kula Winery, Republic of Macedonia

Popova Kula Winery is a true “Temple of Wine” producing single vineyard, estate owned, award winning wines that are exported around the world and at…

Bursat, datë 27.11.2018, viti akademik 2018-2019

Vendimi i Bordit të Administrimit për Bursat, datë 27.11.2018, viti akademik 2018-2019.

- Lista e studentëve që u është miratuar bursa për vitin…