Njoftime

ERASMUS+ Call: 4 ERASMUS+ Scholarships at the University of Vechta (Germany)

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries we offer 4 scholarships for students studying German, English, Geography or…

Vendim Rektorati nr 171, datë 20.05.2020 "Për miratimin e rregullores për masat sanitare për minimizimin e riskut nga COVID-19"
Njoftim mbi trajnimin “Media Literacy in a digitalized world”

Ju njoftojmë se trajnimi “Media Literacy in a digitalized world”, i përfshirë brenda projektit TEAVET, i parashikuar të zhvillohej në Laboratorin e…

Njoftim mbi trajnimin “Media Literacy and Online Communication”

Ju njoftojmë se trajnimi “Media Literacy and Online Communication”, i përfshirë brenda projektit TEAVET, i parashikuar të zhvillohej në Laboratorin e…

Aplikim për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të parë të studimit, viti akademik 2019-2020

Në bazë të vendimit Nr.251 datë 27.03.2020 për një ndryshim në vendimin nr.269 datë 29.03.2017 të Këshillit të Ministrave , “Për përcaktimin e…

Vendimi i Senatit nr. 155, datë 03.04.2020 "Për miratimin e proçesit mësimor on-line në USH "Luigj Gurakuqi" në situaten COVID-19"
The University of Turin is pleased to invite applications for its Visiting Professors Program.

The call for the academic year 2020/2021 offers 108 positions to professors from EU and non-EU countries.

Applications can be submitted until May 6…

Urdhëri nr. 154, datë 02.04.2020, për një ndryshim të urdhërit nr. 153 datë 20.03.2020 "Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
VKM nr. 251, datë 27.03.2020
Urdhri nr. 99, datë 26.3 .2020, i MASR, "Për disa ndryshime në urdhrin nr. 8, datë 14.2.2020, "Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të larte".

Urdhri nr. 99, datë 26.3 .2020, i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, "Për disa ndryshime në urdhrin nr. 8, datë 14.2.2020, "Për procesin

Njoftim për shtyp

Të dashur studentë të Universiteti të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”!

Të nderuar kolegë dhe punonjës të USH-së!

Rektorati i USH ju përshëndet të gjithëve…

Urdhër Rektori nr 153, datë 20.03.2020 "Për ndërprerjen e procesit mësimorë ne Universitetin e Shkodrës 'Luigj Gurakuqi' "
Njoftim për aksesimin e studentëve si Guest

Bashkangjitur gjeni dokumentin

Njoftim për aksesimin e studentëve si Guest

Vendim Rektorati nr 152, datë 18.03.2020 "Për zhvillimin e procesit mësimor on-line në Universitetin e Shkodrës 'Luigj Gurakuqi' "
Vendimi i Senatit Akademik nr 141, datë 09.03.2020 "Për miratimin e pezullimit të proçesit mësimor në USH 'Luigj Gurakuqi' për parandalimin e përhapjes së COVID-19"
Kërkesë e asamblesë së përgjithshme të USH-së drejtuar MASR

Asambleja e Përgjithshme e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në mbledhjen e saj më 04.03.2020 me votim unanim të të gjithë anëtarëve të…

Vendimi i Senatit Akademik nr 104, datë19.02.2020 "Për miratimin e kritereve për kandidatët konkurues që aplikojne për të ndjekur ciklin e parë të studimeve pranë USH për vitin akademik 2021-2022"
ECAPITAL CULTURE 2020 Adriatic Start-up School

Ecapital Culture is a training path oriented to the development of innovative start-ups in the field of cultural tourism in the Adriatic-Ionian Macro…

Vendimi i Senatit Akademik nr 106, datë 20.02.2020 "Për miratimin e rregullores: Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin akademik në USH"
Vendimi i Senatit Akademik nr 218/1, datë 22.01.2020 "Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të USH"