Njoftime

Muzeu Kombëtar "Gjethi": thirrje për botim.

Muzeu Kombëtar "Gjethi" synon të përkujtojë dhunën psikologjike dhe kontrollin e qytetarëve gjatë regjimit komunist duke nxitur debatin mbi të…

Ceremonia e diplomimit të studentëve, viti akademik 2017-2018.

Njoftohen të gjithë studentët që kanë përfunduar studimet në ciklin I dhe II të vitit akademik 2017-2018, se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet…

Scholarship offered to Carinthia University of Applied Sciences, Austria

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) in collaboration with the…

Aplikimet e studentëve për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019 do të bëhen pranë Rektoratit të Universitetit, nga data 19.10.2018-19.11.2018, ora 9 00-15 00.

Bashkangjitur gjeni  deklaratën dhe formularin e aplikantëve për  përjashtim nga tarifa vjetore  e shkollimit.

Shënim: Pas këtij afati nuk do të…

Scholarship at Sapienza University

Sapienza University of Rome within the Erasmus+ International Credit Mobility program (KA107) offers 4 scholarships in programs of study of Law for…

Varna University of Management, Bulgaria offers scholarships for the spring semester in 2019.

Students of Shkodra University on the undergraduate levels (2nd year students) are welcome to join the Spring Semester wich will take place between Ja…

Summer School in German as a foreign language, organized by Vechta University, Germany

The Summer School includes an intensive "German as a foreign language" course in which students work in small groups, as well as excursions and…

Sipas udhëzimit të MASR Nr. 26, datë 30.07.2018, po publikojmë listat e studentëve fitues të transferuar dhe fakultet i dytë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Transferimet

NrProgrami i studimitIDRezultati
1InfermieriJ95322035BFi…
Njoftim për hapjen e aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë

Njoftohen të gjithë të interesuarit se aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve,…

Njoftim për të gjithë aplikantët që duan të konkurrojnë në programin e studimit Pikturë - grafikë dhe Pedagogji – muzikore, pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit, raundi II.
  1. Konkurset e pranimit në raundin e dytë në programet e studimit të ciklit të pare (Bachelor), viti akademik 2018-2019, në Pikturë – grafikë dhe…
Vendim "Për ndryshimin e strukturës mësimore të Ciklit të Parë dhe Ciklit II"

Bashkangjitur gjeni vendimin e Rektoratit nr. 338, dt 17.09.2018 mbi ndryshimin e strukturës mësimore të ciklit I dhe ciklit II

Scholarship offered to Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, Vidzeme University of Applied Sciences in collaboration with the University of…

Kandidatët Fitues nga Trojet

Në bazë të urdhërit Nr.26 datë 30.07.2018 të MASR shpallim listat përfundimtare të kandidatëve fitues(nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare…

Lista e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019

Bashkangjitur do të gjeni listën e studentëve nga trojet që kanë aplikuar për vitin akademin 2018-2019.

Vendim i Senatit Akademik për "Miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve master, viti akademik 2018-2019"

Bashkangjitur do të gjeni vendim e Senatit Akademik për "Miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve master,…

Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për shtetasit e huaj për vitin akdemik 2018-2019

Njoftohen kandidatët shtetas të huaj, të aplikojnë pranë  Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", nga datat 20-30 Gusht 2018, në programet e…

Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për studentët nga trojet, verbër, status të veçantë, aftësi të kufizuar, jetim, rom, egjiptian, tetraplegjikë, paraplegjikë. Viti akademik 2018 - 2019

Njoftohen kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët…

Njoftim për kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet në një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të parë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë për vitin akademik 2018

Kandidatët që kërkojnë të ndjekin studimet  në një program të dytë studimi  apo të transferojnë  studimet në programet e ciklit të parë, si dhe në…

Njoftim për zhvillimin e konkurseve FSHE. Programet e studimit Edukim Fizik e Sporte, Pikturë - Grafikë, Pedagogji Muzikore për vitin akademik 2018-2019

Bazuar në Udhëzimin nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e…

DEKLARATË PËR SHTYP

Universiteti i Shkodrës  “Luigj Gurakuqi”, duke marrë shkas nga publikimi i një rasti që lidhet me disa gabime të bëra në numrat e matrikullimit të…