Zyra e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit të Standardeve organizoi një workshop trajnues mbi vlerësimin e performancës së stafit akademik.