NË MJEDISET E UNIVERSITETIT TË SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”, U ZHVILLUA SEMINARI KOMBËTAR ME TEMË: “ZHVILLIMI DHE INTEGRIMI I PRAKTIKËS AKADEMIKE: ARSIMI I BAZUAR NË KËRKIMIN SHKENCOR”.