Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi aktivitetin me temë: “ Zgjerimi i Bashkimit Evropian, perspektivat dhe problematikat”.