Zyra e Këshillimit të Karrierës së Universitetit të Shkodrës, në bashkëpunim me Shoqatën World University Service of Germany, organizuan takimin informues me studentë të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi".