Vizitë studimore në Romë në vijim të projektit VALEU_X