Vizitë e z. Naser Rrustemaj, kryetar i Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë Shëndetësorë të Kosovës (OIK).