Vizitë e delegacionit nga Romania dhe kryetarit të kompanisë Rotary Club